NIEUWSARCHIEF VVD BLADEL (2016 EN EERDER)

16 dec 2016 - Bladel nu echt op slot
En zoals de titel misschien doet vermoeden, geldt dat niet - of zeker in mindere mate - voor de ondernemers in het buitengebied. Nee, het geldt helaas voor nieuw beleid in de komende 40 jaar in de gemeente Bladel. Gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de meerderheid van de raad (lees: de coalitie) de knoop.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

10 nov 2016 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2017
Ook dit jaar heeft de VVD weer met zorg het pagina’s dikke document gelezen, waarin voor het komende jaar, en ook de daarop volgende jaren, een berekening is gemaakt voor de inkomsten en uitgaven van onze mooie gemeente. Een mooie gemeente, waar volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een gemeente.....
Lees verder »

25 sep 2016 - VVD-Kempenbarbecue een geslaagd feestje
Wat een schitterend weer was het gisteren. En wat voor geweldige opkomst van leden (en ook niet-leden) van de VVD tijdens onze traditionele barbecue aan het begin van het politieke seizoen 2016/2017. Ook de mooie en rustieke omgeving van Riethoven ten huize van ons Statenlid Peter Portheine droeg bij aan het succes.
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

13 jul 2016 - Luisteren naar inwoners
Recentelijk verscheen in de Kempenaer een brandbrief van een groep inwoners van Hapert, oud-bestuurders van Den Tref. Een brief waaruit duidelijk blijkt dat niet alleen de oud-bestuurders, maar ook een deel van de inwoners van Hapert echt niet zitten te wachten op een veel te dure MFA. Want is het nog wel zo dat de inwoners van.....
Lees verder »

7 jul 2016 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017
Voor ons ligt een perspectiefnota, waar inmiddels veel van het raadsprogramma in is verwerkt. Ogenschijnlijk een goede zaak, maar laten we ons wel realiseren dat dit gepaard gaat met een substantieel structureel tekort. En ook
al heeft de meicirculaire ervoor gezorgd dat het structurele tekort wel wat minder is geworden, het blijft een.....
Lees verder »

6 jul 2016 - Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD-netwerk De Kempen
De lokale VVD-afdelingen in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

13 mei 2016 - VVD Bladel staat voor een eerlijke rioolheffing
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 mei stond als belangrijkste bespreekstuk de nieuwe heffingsmetho-
diek rioolheffing op de agenda. De huidige methodiek is gebaseerd op het idee: 'de vervuiler betaalt' waarbij als stelregel wordt aangehouden dat het opbrengst van de heffingen kostendekkend moet zijn. Wij staan als VVD.....
Lees verder »

11 mei 2016 - Weg met de reserves bij Verbonden Partijen
Verbonden partijen, zoals de GGD, Veiligheidsregio en MRE leggen een steeds groter beslag op de gemeentelijke begroting. Die verbonden partijen zijn door de gemeenten zelf in het leven geroepen om een specifieke gemeente-
lijke taak gezamenlijk met andere gemeenten te verrichten. Toch bekruipt de VVD de laatste jaren steeds meer.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

1 mrt 2016 - Wat betaalt u in onze gemeente aan OZB?
Wederom stijgt de onroerende zaakbelasting (ozb) forser dan eigenlijk afgesproken. Gemiddeld betalen Brabantse huiseigenaren dit jaar 2,45 procent meer OZB dan afgesproken met het rijk. De belasting, die geheven wordt over huizen, zou maximaal 1,57 mogen stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis, waarbij alle.....
Lees verder »

Naar archief 2015 en eerder »»