ARCHIEF MET DOCUMENTEN VAN DE VVD BLADEL

19 dec 2014 - Afronding wetstraject decentralisaties een feit
Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf.....
Lees verder »

11 dec 2014 - VVD in de regio
De VVD Bladel is een lokale partij die zelfstandig beslissingen neemt, een mening vormt, en dicht bij de inwoners van de gemeente staat. Maar naast de VVD Bladel is er ook een VVD Eersel, een VVD Reusel, een VVD Bergeijk enzovoorts. Één van de grote voordelen van VVD zijn, is dat je kunt rekenen op landelijke steun als het.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

28 nov 2014 - Ondernemers moeten weer banen durven creëren
Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de.....
Lees verder »

12 nov 2014 - Centrummanagement Bladel van start
Begin 2013 heeft de ondernemersvereniging Bladel een brandvergadering georganiseerd over de toekomst van het centrum van Bladel. Samen met de aanwezige eigenaren, ondernemers en raadsleden is de intentie uitgesproken om actie te ondernemen. Vanuit de ondernemersvereniging en de gemeente is een businessplan.....
Lees verder »

6 nov 2014 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2015
Voor wat betreft de VVD is er toch wel het één en ander aan te merken op de begroting voor 2015, die voor ons ligt en vanavond zal moeten worden vastgesteld. Om te beginnen het positieve resultaat. Ja, positief, dat dan weer wel. Maar beleidsarm; en wordt ook rekening gehouden met het enorme aantal PM-posten in de begroting? Het.....
Lees verder »

15 okt 2014 - Subsidieverordening voor 2015
In de Commissievergadering Inwoners van dinsdag 14 oktober stond de nieuwe subsidieverordening voor 2015 op de agenda. Iets om even bij stil te staan, zeker na de discussie rondom dit punt. In Bladel bestaat nog steeds de mogelijkheid om als vereniging of organisatie een aanvraag te doen voor een subsidie. De VVD is verheugd.....
Lees verder »

10 okt 2014 - VVD juicht nieuwe vormen van ondersteuning toe
De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem.....
Lees verder »

1 okt 2014 - VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer
Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale.....
Lees verder »

30 sep 2014 - Quotumwet & Europese arbowetgeving
Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar.....
Lees verder »

25 sep 2014 - Beschouwing raadsprogramma  2014-2018
Op donderdag 25 september is het raadsprogramma voor de komende regeerperiode 2014-2018 vastgesteld door de Gemeenteraad van Bladel. De raad heeft unaniem ingestemd met het programma, omdat dit nog voldoende ruimte biedt om kritisch op onderdelen te zijn: er zijn voldoende issues buiten het programma gehouden waar.....
Lees verder »

28 jul 2014 - Het werd tijd voor iets nieuws...
Welkom op onze geheel vernieuwde website. Nadat de oude site van de VVD afdeling Bladel alweer zo'n zes jaar in de lucht was, vonden we het tijd voor een nieuwe look. En lieten die ook maar meteen min of meer aansluiten aan het landelijke format; wel zo handig en overzichtelijk. Heeft u als bezoeker van deze website.....
Lees verder »

23 jun 2014 - Thorbeckepenning voor Hans Koster
Op 23 juni 2014 werd een niets vermoedende Hans Koster, na afloop van de achterbanvergadering in Netersel verrast met de uitreiking van de Thorbeckepenning, de hoogste onderscheiding die de VVD aan haar vrijwilligers uitreikt. Zo'n 70% van alle afdelingen in de regio Zuidoost Brabant gaf acte de présence toen Willibrord van.....
Lees verder »

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

20 mrt 2014 - VVD Bladel bedankt haar kiezers
Graag wil ik u, namens de VVD Bladel, hartelijk danken voor uw stem op de VVD in Bladel. Hoewel we wat hebben moeten inleveren in stemmenaantallen, hebben we (door een restzetel) in ieder geval onze twee zetels behouden. Hier zijn we erg blij mee! John Adams en ik zullen ons wederom vier jaar gaan inzetten. Wij zullen.....
Lees verder »

5 feb 2014 - VVD Bladel als betrouwbare partner van de lokale ondernemers
Klara Knapen, nummer 3 op de lijst van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart: "VVD Bladel staat voor een overzichtelijk en duurzaam beleid voor onze ondernemers. Ondernemers zijn tenslotte onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Een gemeente die actief en toekomstgericht.....
Lees verder »

29 jan 2014 - Financiële zekerheid en betaalbare huisvesting zijn speerpunten van VVD Bladel
John Adams, nummer 2 op de lijst van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart: "De VVD Bladel staat voor een duidelijk, eerlijk en financieel gezond beleid. Daarnaast streven wij ernaar om bij nieuwbouw een optimale mix te bereiken tussen sociale huurwoningen, betaalbare starterwoningen en.....
Lees verder »

22 jan 2014 - Leefbaarheid in onze vijf kernen staat hoog op de VVD-agenda
Pauline Hospel, lijsttrekker VVD Bladel bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart: "De VVD Bladel staat voor een lokaal en leefbaar beleid. We focussen ons op wat leeft in de gemeente en vertalen dat waar we kunnen naar de juiste kaders in onze vijf kernen. Zo vinden wij veiligheid een belangrijk thema.....
Lees verder »

29 nov 2013 - Pauline Hospel gekozen tot lijsttrekker; gehele lijst nu bekend
De Algemene Ledenvergadering van de Bladelse VVD heeft op 29 november jl. de volgorde op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door Pauline Hospel-Koster. Pauline was eerder lid van de commissie Grondgebied en is vanaf maart 2010 fractievoorzitter.....
Lees verder »

1 nov 2013 - Leden VVD Bladel stellen het verkiezingsprogramma 2014-2018 vast
Bladel is een aantrekkelijke, groene en leefbare gemeente en is onderdeel van een dynamische regio (Brainport). De uitdaging voor de komende jaren is, die uitgangspositie verder te versterken vanuit onze eigen specifieke kwaliteiten. In onze gemeente moet het goed wonen en werken zijn en blijven. De wereld waarin we leven en.....
Lees verder »

26 mei 2013 - Opleiding en Training afdeling Bladel succesvol
De afdeling Bladel heeft in de jaren 2011 t.e.m. 2013 een buitengewoon actieve rol gespeeld in het organiseren van cursussen en trainingen voor ambitieuze VVD-leden, die in hun gemeente wilden gaan acteren als raads- of commissielid (of dat reeds deden) en het vaste voornemen hadden om hoog op de lokale verkiezingslijst van.....
Lees verder »

20 feb 2013 - Decentralisatie in het sociale domein: er komt veel af op onze gemeente
Vanavond hebben we in Bergeijk een belangrijke bijeenkomst gehad voor de gemeenteraden van alle Kempengemeenten.  Belangrijk, omdat hier de aankomende decentralisaties van onze overheid zijn besproken. Het betreft decentralisaties in de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Vanuit de fractie VVD Bladel.....
Lees verder »