AGENDA VVD BLADEL
ACTIVITEIT

Fractiegadering (voorbespreking van de raadsagenda van 17-05-2018)
Locatie: Cult. Centrum Den Herd te Bladel
Openbare Raadsvergadering (o.m. benoeming en beëdiging wethouders)
(agenda en stukken)  ¹)  ²)
Voorjaarscongres VVD
Locatie: Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem
Voorjaarscongres VVD
Locatie: Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem
Algemene Ledenvergadering VVD De Kempen (nadere informatie volgt)
Locatie: Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te 5527 EH Hapert
Opleiding en Training: Gemeenteraad / Gemeentefinanciën
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Openbare Commissievergadering GZ
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering IZ
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering MAZ
(agenda en stukken)  ¹)
Fractiegadering (voorbespreking van de raadsagenda van 28-06-2018)
Locatie: Cult. Centrum Den Herd te Bladel
Openbare Raadsvergadering (Behandeling Perspectiefnota)
(agenda en stukken)  ¹)
Opleiding en Training: Presentatietechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo

---------------Zomerreces---------------

Opleiding en Training: Discussietechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Openbare Commissievergadering IZ
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering GZ
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering MAZ
(agenda en stukken)  ¹)
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)
Locatie: Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te 5527 EH Hapert
Openbare Vergadering Kempencommissie
(locatie,agenda en stukken zijn nog niet beschikbaar)
Fractiegadering (voorbespreking van de raadsagenda van 20-09-2018)
Locatie: Cult. Centrum Den Herd te Bladel
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Opleiding en Training: Debattechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo


¹) U moet zelf doorklikken in het maandoverzicht op de gewenste datum.
²) Onder voorbehoud.

15-05-2018  20.00u

17-05-2018  19.30u

25-05-2018  13.00u

26-05-2018  10.00u

30-05-2018  20.00u

02-06-2018  10.00u

04-06-2018  19.30u

05-06-2018  19.30u

11-06-2018  19.30u

26-06-2018  20.00u

28-06-2018  19.30u

30-06-2018  10.00u
25-08-2018  10.00u

28-08-2018  19.30u

30-08-2018  19.30u

03-09-2018  19.30u

05-09-2018  20.00u

12-09-2018  20.00u

18-09-2018  20.00u

20-09-2018  19.30u

06-10-2018  10.00u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________