AGENDA VVD BLADEL
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

Openbare Raadsvergadering (geannuleerd)
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering GZ (geannuleerd)
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering IZ (geannuleerd)
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering MAZ (geannuleerd)
(agenda en stukken)
Fractievergadering (voorbespreking van de raadsagenda van 14-05-2020)
Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4 te Bladel
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
VVD Voorjaarscongres
Locatie: Nieuwegein (details volgen)
Openbare Commissievergadering GZ
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering IZ
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering MAZ
(agenda en stukken)
Fractievergadering (voorbespreking van de raadsagenda van 09-07-2020)
Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4 te Bladel
Openbare Raadsvergadering (Vaststelling Perspectiefnota 2021)
(agenda en stukken)

*) In verband met de coronacrisis en de door het bevoegde gezag aangekondigde
   maatregelen zijn de eerste tijd allerlei bijeenkomsten en vergaderingen afgelast. Wij
   verzoeken u dit in acht te willen nemen.

09-04-2020  19.30u

20-04-2020  19.30u

21-04-2020  19.30u

23-04-2020  19.30u

11-05-2020  20.00u

14-05-2020  19.30u

13-06-2020  10.00u

15-06-2020  19.30u

16-06-2020  19.30u

22-06-2020  19.30u

06-07-2020  20.00u

09-07-2020  19.30u
DATUM EN TIJD