NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD BLADEL

14 mei 2020 - Horeca hoort bij Bladel, help onze ondernemers door de crisis heen!
Tijdens de raadsvergadering op 14 mei behandelden we de artikel 41 vragen van Bladel Transparant over de fi-nanciële hulp die in deze moeilijke Covid-19 crisistijd wordt geboden aan de lokale ondernemers. De laatste vraag die hierin wordt gesteld, gaat specifiek over "wat de gemeente nog meer kan doen aan financiële hulp".....
Lees verder »

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

28 mrt 2020 - Eerst zien, dan geloven
De aangekondigde crisismaatregel voor zzp’ers is onuitvoerbaar, stelt Martin Schuurman in het Parool. Een tijdelijk basisinkomen voor elke zzp’er is per direct nodig. Zomaar één van de vele koppen in de landelijke en regionale bladen van de afgelopen week.Het noodpakket voor ZZP'ers die worden geraakt door de coronacrisis is slecht.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

6 mrt 2020 - Leerlingen Pius X-College eerste in Skillswedstrijden Leeuwarden
Drie vmbo-leerlingen van het Pius X-College in Bladel, de vierdejaars Pien Bierens, Lonne Geraerts en Rik Bartholomeus uit klas 4gr1 (afdeling groen) hebben de eerste prijs gehaald in de zgn. 'Skillswedstrijden' in Leeuwarden. Zij moesten bloemwerkstukken ontwerpen. De leerlingen zijn vandaag op school in het zonnetje.....
Lees verder »

17 jan 2020 - Lente- en zomerkriebels
Bij deze titel denkt u natuurlijk "YESSS!!!" Maar niets is minder waar. Niet in dit geval. De kriebels waar het hier om gaat, zijn niet prettig. We hebben het namelijk over de plaag van de eikenprocessierups. Een klein, harig beestje dat in een relatief korte periode behoorlijk wat ellende kan veroorzaken. De rups ontpopt zich best snel tot een.....
Lees verder »

28 dec 2019 - De VVD, ook in 2020 krachtig in de oppositie!
Sinds maart 2018 zit de VVD in Bladel in de oppositie. We streven er naar om desondanks onze keuzes altijd
kracht bij te zetten. Zo heeft de VVD zich tijdens de vorige raadsvergadering hard gemaakt voor een gedegen voorbereidingsbesluit voor het plan Oud Veilig Oord. Een plan dat naar de mening van VVD Bladel een bungal.....
Lees verder »

14 nov 2019 - Verantwoordelijkheid nemen, niet altijd leuk maar wel nodig
Sinds deze zomer is er bijna elke dag wel een nieuwsbericht over stikstof. Regelmatig komt Brabant daarbij in beeld als provincie die andere regels heeft dan andere provincies. Hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kijkt de Brabantse VVD er tegenaan? In Nederland staan we niet graag stil. We bouwen huizen, leggen wegen aan en investeren.....
Lees verder »

9 nov 2019 - VVD Brabant houdt koers
De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat.....
Lees verder »

7 nov 2019 - Nogal wat kanttekeningen bij de Begroting 2020
De VVD is blij dat de in deze meerjarenbegroting opgenomen boven-trendmatige verhoging van de OZB in 2021
en 2022 van 4% cumulatief zal worden geschrapt. De meevallende ‘septembercirculaire’ is hier debet aan. Dus
deze meer rijksinkomsten redden hiermee de stokpaardjes van enkele partijen in de coalitie. Gelukkig gaan.....
Lees verder »

20 okt 2019 - Beste Provincie gebruik uw boerenverstand
Zoals bekend heeft de VVD in 2017 ingestemd met het aangepaste stikstofbeleid van de Provincie voor de vee-houderij. Enerzijds om ontwikkelruimte voor andere (economische) sectoren te creëren en anderzijds omdat
met het aangekondigde flankerende beleid de veehouderij de ruimte zou krijgen om met nieuwe, betere.....
Lees verder »

14 sep 2019 - Vrijheid voor de ondernemer
U heeft het recentelijk al kunnen vernemen in het Eindhovens Dagblad. De VVD heeft op 9 mei jl. een motie ingediend tijdens de raadsvergadering. Wij verzochten het college om te onderzoeken of vervroegen van de openingstijden van de horeca tot problemen zou kunnen leiden. Op dit moment mogen horeca ondernemers.....
Lees verder »

10 sep 2019 - De jeugd heeft de toekomst!
Vandaag heb ik als raadslid aan één van de gastlessen van ProDemos meegedaan. ProDemos verzorgt voor basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 lessen -- Democracity -- waar de kinderen kennis kunnen maken met
het werk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Bladel doet.....
Lees verder »

31 aug 2019 - Gezellige netwerkbarbecue bij Jan Verhoeven
Het begint langzaam aan een traditie te worden: 'Dé Netwerkbarbecue' van VVD De Kempen om het einde van
het zomerreces te vieren en er weer fris een politiek jaar tegenaan te gaan. Met zo'n 45 deelnemers uit alle geledingen van onze VVD, niet alleen uit ons eigen netwerk maar ook uit de Staten van Brabant, de Regio.....
Lees verder »

24 jun 2019 - (Oud-) Veilig Oord
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 juni 2019 werden de komplannen van alle kernen opnieuw in
kaart gebracht. De oude komplannen dateren van 2006, dus dat werd hoogtijd. En die komplannen zijn onzes
inziens goed in kaart gebracht. Er zijn enkele zienswijzen ingediend en waar nodig is hier ook gehoor aan.....
Lees verder »

20 jun 2019 - Bedelen bij de inwoners
De titel doet het ergste vermoeden. En erg is het ook. De gemeente Bladel stevent af op een financiële afgrond
en de VVD houdt haar hart vast voor de consequenties van het sinterklaas spelen. En nu al die uitgaven voor
diverse luchtkastelen ons intussen al als een worst worden voorgehouden, mag de gemeente gaan bedelen..…
Lees verder »

20 jun 2019 - Soms netto, soms bruto, als het maar lekker klinkt
Toen de prille plannen voor een eventuele Multifunctionele Accommodatie (MFA) in onze kern Hapert broeiden, heeft VVD Bladel destijds ingestemd met een onderzoek naar de kosten die gemoeid zouden zijn met deze
MFA. Want de plannen waren prima. Het prijskaartje heeft ons echter altijd zorgen gebaard. Vanaf het begin.....
Lees verder »

17 mei 2019 - Betutteling of juist het beperken van de regeltjes?
Dat vragen wij ons bij VVD Bladel regelmatig af. Hoe ver ga je met het betuttelen en wanneer geef je de vrijheid
aan bijvoorbeeld de ondernemer of uitbater? Tijdens de afgelopen raadsvergadering was er bij uitstek zo'n agendapunt waarbij deze twee uitersten aan bod kwamen: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).....
Lees verder »

14 apr 2019 - In Memoriam Henk Reijne
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de
VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Henk werd al in september 1981
lid van de VVD maar was in zijn functie als gezagvoerder op de grote vaart bij Rederij Van Ommeren nog.....
Lees verder »

23 mrt 2019 - Kiezers bedankt!
Op 20 maart heeft u natuurlijk ook uw stem uitgebracht voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De uitslagen bij Provinciale Staten zijn inmiddels bekend en ook op persoonsniveau bekend gemaakt. Het proces-verbaal met de exacte uitslagen is te vinden op de website van provincie Brabant. Met (maar liefst!) 565.....
Lees verder »

21 mrt 2019 - Voorlopige uitslag PS verkiezingen
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen
voor Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan
om aardverschuivingen mee te hebben gemaakt van deze omvang. Als schrijver van deze tekst, een import.....
Lees verder »

8 mrt 2019 - Prov. Statenverkiezingen op 20 mrt 2019: Kies Lijst 1 / Plaats 29 / Pauline Hospel
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de gemeente Bladel ingezet voor alle kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.
Noem het Groot West Kempen. Ik ben jarenlang woordvoerder geweest voor onder andere het Sociale Domein...
Lees verder »

12 feb 2019 - Glasvezel of rooksignalen?
Al jaren probeert de VVD een 100% verglazing van de gemeente Bladel voor elkaar te krijgen. En al jaren is dit
een stroperig, moeizaam en onduidelijk drama in Bladel. Oke, het buitengebied is verglaasd. Dat was ook echt noodzakelijk. Maar de kernen van Bladel dan? Blijven wij genoodzaakt ons te beperken tot rooksignalen?.....
Lees verder »

8 feb 2019 - Voldoende, veilig en schoon water!: de lijsttrekker voor waterschap De Dommel stelt zich voor
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de.....
Lees verder »

7 feb 2019 - Gebiedsontsluiting in slow motion...
In februari 2018 werd een voorstel voor aanpassingen in de gebiedsontsluiting Ganzestraat / Nieuwstraat in Hapert met bijzonder felle uithalen richting toenmalig portefeuillehouder onderuitgehaald. Terug naar de tekentafel was het devies. De reden was de verkeersveiligheid, in het bijzonder van de langzame verkeersdeelnemers. En terecht.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

16 jan 2019 - Warm welkom voor Remco Bosma
Na een gedegen proces van ruim een half jaar was het gisteren, woensdag 16 januari 2019 eindelijk zo ver: Ir. Remco Bosma is, onder toeziend oog van de Commissaris van de Koning Wim van der Donk, de kabinetschef, de voltallige gemeenteraad, familie, genodigden en geïnteresseerden, geïnstalleerd als burgemeester van Bladel.....
Lees verder »

12 jan 2019 - Interview met Bladels nieuwe burgemeester Remco Bosma
Remco Bosma uit Emmeloord, die woensdag 16 januari begint als burgemeester van de gemeente Bladel, is door het Urker oud-Statenlid Rien Bogerd op het spoor gezet om burgemeester te worden. Bosma vertelt in het tv-programma 'Over Flevoland Gesproken' dat hij de functie nooit ambieerde, totdat SGP-er Bogerd hem op het.....
Lees verder »

Naar archief 2018 en eerder »»