NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD BLADEL

29 mrt 2018 - Een tijd van komen, een tijd van gaan...
Hoe het allemaal begon Maart 2010. Gemeenteraadsverkiezingen. Theo van de Voort is onze lijsttrekker en onze wethouderskandidaat. Want ook de vier jaar daarvoor was Theo al wethouder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen halen we wederom twee zetels. Na onderhandelingen mogen we ook weer meedoen aan de coalitie. Theo.....
Lees verder »

22 mrt 2018 - Kiezers bedankt!
Gisteren was het woord aan u, de kiezer. Een iets grotere opkomst dan in 2014. Helaas is het aantal stemmen voor de VVD blijven “steken”. Door de nieuwe manier van restzetelverdeling hebben we niet meer twee, maar nog maar één raadszetel in de komende bestuursperiode. Jammer, maar wij zullen ons uiterste best doen om ook de.....
Lees verder »

14 mrt 2018 - Tien maanden coalitie VVD-BT-BB-Pro5
Een reclametekst is kort en krachtig, maar een verslag van alles wat we in 10 maanden bereikt hebben én waar
we trots op zijn is dat niet. Gelukkig niet. Wie snel klaar wil zijn, hierbij alvast de conclusie: laten we doorgaan
met aanpakken!
Stem 21 maart op de VVD, Kies voor DOEN! Met wie niet bang is voor enkele pagina's.....
Lees verder »

12 mrt 2018 - VVD Bladel: Vol Vertrouwen Doorgaan!
De afgelopen weken bent u door alle politieke partijen overstelpt door informatie. Door folders, advertenties, artikelen, verkiezingsprogramma's en meerdere debatten. Met z'n allen willen wij u laten zien wat we voor u in
petto hebben. Ook VVD Bladel heeft haar steentje bijgedragen aan deze acties. We willen u immers graag.....
Lees verder »

7 mrt 2018 - Een logische keuze
De VVD wil graag de komende jaren doorpakken om onze mooie gemeente nog aantrekkelijker te maken. Gedu-
rende de afgelopen vier jaar zijn er veel onderwerpen aan de orde geweest waar de VVD een duidelijke mening over heeft gegeven. Deze mening is altijd op een verantwoorde en onderbouwde wijze meegenomen in de.....
Lees verder »

28 feb 2018 - Gedachten van oud VVD-fractievoorzitter Robert Pleging
Op 21 maart mag u weer gaan stemmen voor de gemeenteraad en ik raad u aan: maak gebruik van uw stemrecht. Hoe meer mensen gaan stemmen des te beter is dit voor de nieuwe gemeenteraad. U zult begrijpen dat ik een stem op de lokale VVD adviseer. In de vorige twee raadsperioden (2006-2014) heeft de lokale VVD er mede voor.....
Lees verder »

23 feb 2018 - Focus vooral op de mogelijkheden van het Boerenland
Dat zijn de wijze woorden die Marko van Dalen namens VVD Bladel uitte op het ZLTO Late Night Debat in de Wekker in Reusel gisterenavond. Het was het antwoord op wat de toekomst moet brengen voor de agrariër in het buitengebied, die een extra uitdaging zoekt of die gestopt is met boeren. Natuur en boerenbedrijvigheid.....
Lees verder »

21 feb 2018 - Vol ambitie om de klus af te maken
Afgelopen mei kreeg ik een telefoontje van Pauline Hospel. Na mijn interim wethouderschap in Reusel in 2014 heb
ik goede banden met de VVD in de Kempen en met Pauline gekoesterd. Ik was vereerd om na Reusel opnieuw gevraagd te worden om in een crisissituatie te helpen en ben er ambitieus mee aan de slag gegaan. In juni lukte.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

14 feb 2018 - Overpeinzingen van oud-wethouder Theo van de Voort
Beste kiezers: Het woord is weer aan u. Op 21 maart aanstaande mag u weer uw stem uitbrengen. Ik vraag u met klem om daar gebruik van te maken. Uiteraard zult u kunnen begrijpen dat mijn advies aan u is om die stem op de VVD te laten uitkomen. In de afgelopen drie raadsperioden is het onze raadsleden en wethouders gelukt om de.....
Lees verder »

7 feb 2018 - Nog 42 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen...
Het lijkt nog zo ver weg. De gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart mag u uw stem weer laten horen. En dat is soms niet eenvoudig. Waar wilt u voor gaan? Wat vindt u belangrijk? U heeft nog 42 dagen om u te verdiepen in de standpunten van alle partijen. De conclusie is ongetwijfeld dat VVD Bladel ook voor u het beste in petto heeft.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

31 dec 2017 - Nog even aftellen, en dan is het al weer 2018!
Vandaag is het 31 december. Zo'n typische dag waarop je je realiseert dat 2017 al weer ten einde is. Zo'n dag
waarop je de nodige voorbereidingen treft voor het oud-en-nieuw feestje, of een avondje voor de buis met Youp
of Guido. Zo'n dag waarop je terugblikt op het afgelopen jaar en voorzichtig probeert vooruit te kijken naar.....
Lees verder »

18 dec 2017 - De toekomst van Bladel... De raad bepaalt?
Slechts een kleine afvaardiging van de bevolking van de vijf Kempengemeenten, maar dan wel de gekozen afvaardiging, bepaalt wat er met de toekomst van onze mooie gemeenten gaat gebeuren. Zo hebben de raden van Eersel en Reusel-De Mierden zich al in meerderheid uitgesproken vóór een herindeling, de raad van Bergeijk.....
Lees verder »

14 dec 2017 - Aanpassing milieucategorie op bedrijventerreinen Bladel
Zoals bekend, is er niet maar één partij in Bladel die gezondheid op nummer 1 zet! Ook VVD Bladel heeft gezond-heid juist heel hoog in het vaandel staan. Voor wat betreft intensieve veehouderijen, maar ook voor bijvoorbeeld de geplande mestverwerkingsinstallatie op één van de industrieterreinen. We moeten waken voor ingrijpende.....
Lees verder »

28 nov 2017 - VVD Bladel kiest voor ervaring en bewezen talent
Op 28 november heeft VVD Bladel tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV-3) haar definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Huidige fractievoorzitter Pauline Hospel is ook deze periode tot lijsttrekker gekozen. Pauline's speerpunten zijn onder andere het Sociale Domein en de ontwikkelingen in het Centrum van Hapert. Pauline is.....
Lees verder »

13 nov 2017 - De Egyptische Poort, of misschien Poort van Bladel of Kempische Toren?
Tja, what's in the name? Voor een aantal fracties in Bladel ligt die huidige naam gevoelig, en daarom is tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 door enkele fracties een motie ingediend om het college op te roepen  de naam Egyptische Poort te wijzigen. Voor de VVD is wederom een naamswijziging (want van Smagtenbocht is.....
Lees verder »

13 nov 2017 - Gratis WiFi in onze kernen
Tijdens de raadsvergadering van 9 november jl. heeft de VVD-fractie de portefeuillehouder gevraagd hoe de communicatie met de Centrummanager van Bladel verloopt betreffende de uitrol van gratis WiFi in het Centrum van Bladel. Door de Europese Unie is een bedrag van € 120 mln. beschikbaar gesteld en de VVD vraagt zich af of.....
Lees verder »

10 nov 2017 - Glasvezel in Bladel komt steeds dichterbij!
Het had heel wat voeten in de aarde, glasvezel in Bladel. We moeten een lange adem hebben. Van vooruitstreven-de gemeente bungelen we nu ergens onderaan met het percentage dekkingsgraad op het gebied van aansluitingen op het glasvezelnetwerk…. Jammer, want als economische sterke gemeente en als poort naar de Brainport.....
Lees verder »

9 nov 2017 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018
Vanuit het college en de ambtenaren heeft de gemeenteraad ook dit jaar weer een begroting voor het komende jaar mogen ontvangen. Omdat het volgend jaar een verkiezingsjaar is, is deze begroting relatief beleidsarm. Daar komen we zo nog even op terug, want de VVD vindt dat beleid op het gebied van glasvezel, wat nu nog in de begroting.....
Lees verder »

7 sep 2017 - Herinrichting beekdal Groote Beerze
Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De planning is om in 2019 met de eerste werkzaamheden te.....
Lees verder »

1 sep 2017 - Waar een wil is, is geen grens
Ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking Hoe kunt u als gemeente samenwerken met collega's aan de andere kant van de landsgrens? Voor bestuursleden en (kandidaat-)raadsleden van grensgemeenten is dat vaak nog onontgonnen, zo niet onbekend, terrein. Daardoor dreigt in de verkiezingsprogramma's voor de komende.....
Lees verder »

8 aug 2017 - Bladels burgemeester Boy Swachten (59) overleden
Op maandag 7 augustus j.l. ontvingen wij het schokkende bericht dat onze burgemeester Boy Swachten is overleden. Boy was al langere tijd ziek, maar het afscheid kwam toch nog onverwachts. Boy is in 2009 benoemd
als burgemeester van Bladel. In de jaren hebben we Boy leren kennen als een gedreven "mensen-mens". Hij.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

24 jun 2017 - Even voorstellen: Marko van Dalen
Ik ben Marko van Dalen, getrouwd met Tamara en vader van drie prachtige dochters Iris, Sophie en Loïs. Sinds donderdag 8 juni, na een veelbewogen raadsvergadering, mag ik voor de nieuwe coalitie jullie wethouder zijn. Dit
is mijn tweede interim wethouderschap in de Kempen, in 2014 mocht ik in Reusel-De Mierden met Financiën.....
Lees verder »

17 jun 2017 - Koehandel, achterkamertjespolitiek en complete bestuurlijke chaos
De termen uit de titel  en nog een aantal oerkreten van dezelfde strekking zijn de afgelopen weken in de verwijtende sfeer talloze malen over en weer gesmeten tussen allerlei (politieke) partijen in de gemeente Bladel. In de media, sociale media en tijdens de raadsvergaderingen. Moddergevechten waar wij ons tot nu toe niet in hebben willen.....
Lees verder »

8 jun 2017 - VVD vormt, samen met Pro5, BT en BB nieuwe coalitie met oog voor gezondheid
Op donderdag 23 maart heeft wethouder Joan Veldhuizen (Pro5) haar portefeuille neergelegd in verband met de
nog vast te stellen Omgevingsvisie 1.0. Diezelfde avond heeft ook Pro5 de samenwerking als coalitiepartij opge-zegd. Door deze beëindiging heeft de tot nu zittende coalitie CDA en VHP met nog acht van de 17 zetels.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

19 mei 2017 - VVD Bladel wil glasvezel in de hele gemeente
De afgelopen periode is in de gemeente Bladel hard gewerkt aan de aanleg van een mooi glasvezelnetwerk. Maar helaas, dit netwerk is alleen voor de inwoners van het buitengebied. En je hoort de VVD zeker niet zeggen dat het niet goed is dat ons buitengebied aangesloten zou worden op dit netwerk. Integendeel, we juichen dit toe.....
Lees verder »

11 mei 2017 - Verklaring gedoogsteun Bladels Belang, Bladel Transparant, PRO5 en VVD
Op 23 maart jl. heeft voormalig wethouder Veldhuizen haar ontslag ingediend als wethouder, omdat zij geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de gezondheidsrisico's die het ingezette beleid van het College ten aanzien van de intensieve veehouderij mogelijk met zich mee zou brengen. In dezelfde vergadering heeft PRO5 het.....
Lees verder »

11 mei 2017 - Heroverweging besluit Multifunctionele Accommodatie Hapert
Onlangs heeft een ingrijpende verschuiving binnen het Bladels politieke landschap plaatsgevonden, als gevolg waarvan de coalitie inmiddels door slechts acht raadszetels wordt ondersteund. De oppositiepartijen BT, VVD en
BB hebben gezamenlijk uitgesproken, bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen dragen om voor de resterende.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD Bladel bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

15 feb 2017 - De Brabantse Kempen als toeristische trekpleister
Een goede toeristische sector is goed voor de inwoners van onze vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De vrijetijdsindustrie is van groot belang voor onze gemeenten. Van alle werkenden in Bergeijk is bijvoorbeeld ruim 24% werkzaam in de toeristische sector; deze gemeente heeft dan ook een groot.....
Lees verder »

16 dec 2016 - Bladel nu echt op slot
En zoals de titel misschien doet vermoeden, geldt dat niet - of zeker in mindere mate - voor de ondernemers in het buitengebied. Nee, het geldt helaas voor nieuw beleid in de komende 40 jaar in de gemeente Bladel. Gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de meerderheid van de raad (lees: de coalitie) de knoop.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

10 nov 2016 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2017
Ook dit jaar heeft de VVD weer met zorg het pagina’s dikke document gelezen, waarin voor het komende jaar, en ook de daarop volgende jaren, een berekening is gemaakt voor de inkomsten en uitgaven van onze mooie gemeente. Een mooie gemeente, waar volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een gemeente.....
Lees verder »

25 sep 2016 - VVD-Kempenbarbecue een geslaagd feestje
Wat een schitterend weer was het gisteren. En wat voor geweldige opkomst van leden (en ook niet-leden) van de VVD tijdens onze traditionele barbecue aan het begin van het politieke seizoen 2016/2017. Ook de mooie en rustieke omgeving van Riethoven ten huize van ons Statenlid Peter Portheine droeg bij aan het succes.
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

13 jul 2016 - Luisteren naar inwoners
Recentelijk verscheen in de Kempenaer een brandbrief van een groep inwoners van Hapert, oud-bestuurders van Den Tref. Een brief waaruit duidelijk blijkt dat niet alleen de oud-bestuurders, maar ook een deel van de inwoners van Hapert echt niet zitten te wachten op een veel te dure MFA. Want is het nog wel zo dat de inwoners van.....
Lees verder »

7 jul 2016 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017
Voor ons ligt een perspectiefnota, waar inmiddels veel van het raadsprogramma in is verwerkt. Ogenschijnlijk een goede zaak, maar laten we ons wel realiseren dat dit gepaard gaat met een substantieel structureel tekort. En ook
al heeft de meicirculaire ervoor gezorgd dat het structurele tekort wel wat minder is geworden, het blijft een.....
Lees verder »

6 jul 2016 - Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD-netwerk De Kempen
De lokale VVD-afdelingen in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

13 mei 2016 - VVD Bladel staat voor een eerlijke rioolheffing
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 mei stond als belangrijkste bespreekstuk de nieuwe heffingsmetho-
diek rioolheffing op de agenda. De huidige methodiek is gebaseerd op het idee: 'de vervuiler betaalt' waarbij als stelregel wordt aangehouden dat het opbrengst van de heffingen kostendekkend moet zijn. Wij staan als VVD.....
Lees verder »

11 mei 2016 - Weg met de reserves bij Verbonden Partijen
Verbonden partijen, zoals de GGD, Veiligheidsregio en MRE leggen een steeds groter beslag op de gemeentelijke begroting. Die verbonden partijen zijn door de gemeenten zelf in het leven geroepen om een specifieke gemeente-
lijke taak gezamenlijk met andere gemeenten te verrichten. Toch bekruipt de VVD de laatste jaren steeds meer.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

1 mrt 2016 - Wat betaalt u in onze gemeente aan OZB?
Wederom stijgt de onroerende zaakbelasting (ozb) forser dan eigenlijk afgesproken. Gemiddeld betalen Brabantse huiseigenaren dit jaar 2,45 procent meer OZB dan afgesproken met het rijk. De belasting, die geheven wordt over huizen, zou maximaal 1,57 mogen stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis, waarbij alle.....
Lees verder »

15 dec 2015 - Crisis-noodopvang vluchtelingen in Bladel
De VVD Bladel is maandag 14 december j.l., net als alle andere fracties geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om alsnog medewerking te verlenen aan tijdelijke crisisopvang in de gemeente Bladel. Het Pius X-
college is bereid om ruimte ter beschikking te stellen voor 72-uurs opvang in de Kerstvakantie, aangezien in.....
Lees verder »

11 dec 2015 - VVD Bladel wil referendum over MFA Hapert
De VVD wil, samen met de twee overige oppositiepartijen in Bladel, een referendum over de beoogde Multifunc-tionele Accommodatie (MFA) in Hapert. Bladels Belang pleitte in de Commissie Inwoners voor een raadplegend referendum. "We willen weten wat onze inwoners vinden van deze forse kostenpost", zegt.....
Lees verder »

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

25 nov 2015 - College Bladel onderzoekt mogelijkheden huisvesting vergunninghouders
We kennen allemaal de beelden van de grote toestroom van vluchtelingen. Mensen op de vlucht uit angst voor de onveilige situatie in hun land. Het gaat om zoveel mensen dat alle gemeenten is gevraagd mee te werken aan
onder andere (tijdelijke) noodopvang. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de behoefte aan noodopvang.....
Lees verder »

24 nov 2015 - Jeugdwet en Privacy in de Kempengemeenten
Zoals we al in een eerder artikel hebben geschreven, is voor de VVD Bladel privacy voor alle inwoners van onze gemeente uitermate belangrijk. Iets waar dus ook de kwetsbaren in onze samenleving recht op hebben. Wij gaven reeds aan dat wij ons zorgen maken over hoe de rechten van onze inwoners op het gebied van privacy zijn.....
Lees verder »

24 nov 2015 - MFA Hapert, the soap continues...
Je zou er helemaal lyrisch van worden, zo "amazing" is de nieuw te realiseren MFA in Hapert. Het monumentale kerkgebouw wordt gered van de ondergang, de houtje-touwtje doolhof-school Het Palet (waarin ouders en kinderen nu blijkbaar verdwalen, volgens de directeur) krijgt helemaal een nieuw gebouw. De lokale gemeenschap kan......
Lees verder »

5 nov 2015 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2016
Ook het afgelopen jaar zijn er weer enkele bezuinigingen, die op het programma stonden, afgevoerd. Sommige bezuinigingen kregen volmondig goedkeuring van de VVD, omdat wij dit bijvoorbeeld al eerder hadden aangedragen, zoals het reststrokenbeleid. Andere teruggedraaide bezuinigingen, zoals de bezuiniging op het.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

14 okt 2015 - In Bladel op dit moment geen opvang voor vluchtelingen
De afgelopen weken hebben politiek en ambtenaren van de gemeente Bladel zich gebogen over de vluchtelingen-problematiek. Op verzoek van de fractievoorzitters zou het college een persbericht opstellen om onze inwoners te informeren over de stand van zaken. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. De VVD vindt dat u recht heeft op.....
Lees verder »

24 sep 2015 - App 'Raaddigitaal' voor tablets en smartphones
Vanaf 24 september 2015 kunnen geïnteresseerden die de vergadersets van de commissie- en raadsvergaderingen willen downloaden en over een tablet of smartphone beschikken, deze ook downloaden via een voor de gemeente ontwikkelde app. Deze app, genaamd 'Raaddigitaal', is geschikt voor vrijwel alle Apple- en Android-devices.....
Lees verder »

2 sep 2015 - Privacy, niet belangrijk genoeg?
De VVD Bladel is altijd een voorstander geweest van de decentralisaties van de Jeugd, WMO en Participatie. Met veel toewijding en betrokkenheid hebben wij altijd in commissievergaderingen en speciale themabijeenkomsten meegedacht over nieuw beleid op het gebied van deze decentralisaties. Al in een heel vroeg stadium, nog.....
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

25 jun 2015 - De Fyra in de gemeente Bladel?
De gemeente Bladel is al geruime tijd bezig om een eigen Fyra project op te zetten in één van onze mooie kernen. Het station ligt er al, maar is nog lang niet klaar voor gebruik, het is nu namelijk nog in gebruik voor iets heel anders. En wat blijkt? Het station is nog niet eens in bezit van de gemeente. Wel lastig, want het spoor naar dat.....
Lees verder »

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

22 mei 2015 - Enkele kanttekeningen bij de Visie Participatiewet
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 21 mei jl. is de visie op de Participatiewet behandeld. Voor de meeste partijen kon het stuk als hamerstuk worden afgedaan. De VVD vond het toch noodzakelijk om enkele kanttekenin-gen te plaatsen. Voor de VVD is de visie een goede visie, helder en duidelijk. De VVD kan zich vinden in de.....
Lees verder »

2 apr 2015 - Sjoemelende banken worden aan banden gelegd
Klanten van banken zijn door een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst beter beschermd tegen gesjoemel met rentetarieven. Brussel en Washington deelden daarvoor miljardenboetes uit, Rabo schikte voor 774 miljoen en ontsloeg haar frauderende medewerkers. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zorgde.....
Lees verder »

26 mrt 2015 - Woonverplichting wethouder d'Haens
Laten we als VVD benadrukken dat niet het functioneren van de wethouder aan de orde is, voordat wij overgaan tot onze beoordeling van het voorstel dat voor ons ligt. De VVD denkt dat - ofschoon we mogelijk niet altijd op één lijn zullen zitten over ideeën en uitgangspunten - onze gemeente in de heer d'Haens een gedreven wethouder heeft.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de (voorlopige) uitslagen van zowel Provinciale Staten als waterschap De Dommel zullen zijn omgezet in definitieve uitslagen en er verandert, althans voor de VVD, niets dan houden we in beide gremia een krachtige vertegenwoordiging. In het waterschap verdubbelen we zelfs. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

10 mrt 2015 - Een reis door de Europese Politiek
Op 4 maart 2014 hebben 12 leerlingen Havo-5 van het Pius X College, samen met meneer Cleven en mevrouw Fooij en onder leiding van een zeer actieve VVD-vrijwilliger een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. We reden 's ochtends binnendoor omdat via de radio was gemeld dat alle snelwegen rond Antwerpen.....
Lees verder »

2 mrt 2015 - Ontwikkeling Posthof Bladel
Eén van de punten die op de agenda van de commissievergadering Grondgebied stonden, was de herbestemming van het pand van de ABN-Amro. De plannen die er liggen hebben betrekking op afbreken van het gebouw om hiervoor in de plaats een nieuwbouw te realiseren met op de begane grond een openbare functie (horeca of.....
Lees verder »

9 feb 2015 - De Gemeente Bladel heeft naast de eigen Facebookpagina nu ook een eigen Bladel-app
Met deze app kun je niet alleen op de hoogte blijven van het nieuws, verkeersmaatregelen, het afval-inzamelingsschema, openingstijden etc. maar kun je ook bijv. doorgeven wanneer een lantaarn het niet doet of er een losse stoeptegel op straat ligt. Maak dan met de nieuwe Bladel-app een foto en geef zo de melding.....
Lees verder »

30 jan 2015 - Feestelijke week voor het Pius-X College Bladel
Het is met recht een feestweek voor het Pius-X College: afgelopen maandag 26 januari werd de scholengemeen-schap in Bladel al beloond met het landelijke predicaat "Excellente School", en enkele dagen daarna heeft het Pius-X College alweer een mooie prijs binnengehaald: De Brabantse Onderwijsprijs. De VVD Bladel feliciteert.....
Lees verder »

28 jan 2015 - Terugblik op een bewogen jaar voor de VVD in Bladel
We begonnen het jaar als coalitiepartner in een inmiddels wat meer wankele samenstelling dan toen we in 2010 startten. Dit bleek in februari 2014 heel duidelijk, toen er door de toenmalige oppositiepartijen VHP en CDA, gesteund door Bladel Transparant tegen het definitieve bestemmingsplan van het langlopende project.....
Lees verder »

28 jan 2015 - Optimisme dankzij ondernemend Nederland
"Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we.....
Lees verder »

27 jan 2015 - VVD Bladel juicht doorstart Dorpsraad Netersel toe
Inmiddels zijn de drie dorpsraden in Hoogeloon, Casteren en Netersel en het Burgerinitiatief in Hapert (GBOH) niet meer weg te denken uit onze gemeente. Deze initiatieven zijn van toegevoegde waarde voor het gemeentebestuur en voor de VVD Bladel. Per 1 januari dit jaar dreigde het voortbestaan van de dorpsraad Netersel niet langer.....
Lees verder »

23 jan 2015 - Groenvoorzieningen tegen elke prijs?
In Casteren ligt naast de nieuwe basisschool een perceel braak. Een perceel wat is ontstaan na de herlocatie van de oude basisschool. Het dorp heeft inmiddels een mooie nieuwe school. Op het perceel zijn drie seniorenwoningen voorzien. In Casteren is grote behoefte aan dit type woningen.....
Lees verder »