ACHTERBANVERGADERINGEN VAN DE VVD BLADEL
De achterbanvergaderingen (soms ook fractieberaad geheten) van de VVD Bladel zijn in principe altijd openbaar. De fractie nodigt de inwoners van de vijf kernen van de gemeente Bladel dan ook graag uit om ideeën, zienswijzen en wensen met de fractie (raads- en commissieleden) te delen.

Deze vergaderingen, die in de regel op de maandagavond, voorafgaande aan de raadsvergaderingen plaatsvinden en om 20.00 uur beginnen, worden doorgaans georganiseerd in Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4 te 5531 HM Bladel. U leest in de agenda steeds de actuele locatie. De locatie en het tijdstip van commissie-vooroverleg wordt in de regel ad hoc bepaald en staat in de agenda vermeld.

We nodigen u van harte uit om van de geboden gelegenheid gebruik te maken zodat we op die manier beter uw wensen leren kennen en uw belangen kunnen vertegenwoordigen in de raad. Het maakt niet uit of u een onderwerp wilt bespreken dat is geagendeerd in de aansluitende raadsvergadering of niet. In het laatste geval is het wel raadzaam, vooraf contact op te nemen met de fractie (zie onder).

Wij zien onze inwoners graag bij onze achterbanvergadering en verwelkomen u met een kopje koffie of thee.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail